Viden

billede fra et bibliotek med en masse bøger på kæmpe bogreol

Her kan du finde nyhedsbreve, læse medieomtale og få baggrundsviden om +DIG-indsatsen

Her kan du læse tidligere nyhedsbreve og opsamlinger fra +DIG indsatsen

Her kan du læse eksempler på avisartikler om +DIG-aktiviteter fra lokale medier samt en film fra P4 Storkøbenhavn i forbindelse med Ungebussen.

I foråret 2019 gennemfører +DIG i samarbejde med VIVE en trivselsmåling, der hedder “Hvordan har børn og unge i Lejre det?”. Læs mere om trivselsundersøgelsen og se spørgsmålene, som indgår i spørgeskemaet her: Spørgeskema om børns trivsel_7.-8. klasse_final-1

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 2017: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Lejre 04.10.17 (002)

+DIG-indsatsen bygger på baggrundsviden og forskning om tidlig indsats, social arv, ensomhed og trivsel. Her kan du se eksempler på baggrundsviden, som anvendes i indsatsen i Lejre.

Alliancegruppen er den styrende alliance eller styregruppe for +DIG-indsatsen i Lejre. Her finder du kommissoriet for Alliancegruppen og materiale fra Alliancegruppens møder. Alliancegruppen havde første møde i juni 2016 og afslutter sin møderække i efteråret 2019 med projektets afslutning (31.12.2019).

 • Alliancegruppens kommissorium 
 • Alliancegruppens 1. møde
 • Alliancegruppens 2. møde
 • Alliancegruppens 3. møde
 • Alliancegruppens 4. møde
 • Alliancegruppens 5. møde
 • Alliancegruppens 6. møde
 • Alliancegruppens 7. møde
 • Alliancegruppens 8. møde
 • Alliancegruppens 9. møde
 • Alliancegruppens 10. møde
 • 11. Alliancegruppemøde_januar 2018_samlet
 • Alliancegruppens 12. møde
 • Alliancegruppens 13. møde

Her kan du se en liste over aktiviteter, der er gennemført som en del af +DIG-indsatsen. Du kan bl.a. læse mere om Ungebussen, Læseheste, VIVE-trivselsmåling, Boost Trivslen og Hackaton på andre sider.

 • Film med børn og unge om ensomhed og fællesskab
 • Kunstprojekter på Osted Skole og Trællerupskolen
 • Ungemøder – uformelle møder med frivillige, engagerede unge
 • Elevrådsmøder – faste møder med alle elevråd om realisering af Ungebussen og andre aktiviteter
 • Ungebussen – en mobil ungefestival på alle skoler
 • Ungeudstilling – “#Ung i Lejre – her er mit liv” med de unges egne produkter og værker
 • Læseheste – frivillige læser op i daginstitutioner og dagpleje
 • Hackaton på Kirke Saaby skole – en kreativ idéudviklingsproces med fokus på at skabe nye aktiviteter for unge
 • Foreningsaften om inklusion af børn og unge med handicap i foreningslivet
 • Nytårskur for alle aktører og samarbejdspartnere
 • Boost Trivslen-uddannelse af foreninger og frivillige i samarbejde med DGI
 • “Læseleg” uddannelsesdage for frivillige, personale og bibliotekarer i samarbejde med Mary Fonden
 • VIVE-trivselsmåling– en spørgeskemaundersøgelse om trivsel for alle 5.-8.-klasser i Lejre Kommune
 • Konference med skoler, skolebestyrelser og forældrebestyrelser (og områdebestyrelser) i dagtilbud
 • Oplæg på første Collective Impact-konference i Danmark i september 2017
 • Online trivselskatalog – “trivselilejre.dk” med erfaringer fra trivselsindsatser i hele Lejre Kommune
2019-05-09T14:35:33+00:00