Ungebussen 2017 – en mobil ungefestival med fokus på ensomhed og fællesskab

Ungebussen besøgte i 2017 alle folkeskoler i Lejre Kommune som et event med de unge, og her handlede det om ensomhed og fællesskab

I hver eneste klasse i hele landet, sidder der en til to elever, der føler sig ensomme hver dag. Det ved vi bl.a. fra den nationale trivselsmåling, der gennemføres af Undervisningsministeriet. Længerevarende ensomhed kan have stor indflydelse på, om man får gennemført sin skole, om man har gode sociale relationer og om man er glad og trives. Det satte vi fokus på med Ungebussen i september 2017.

Ungebussen var en fysisk bus, der var fyldt med aktiviteter, som vi foldede ud på skolerne sammen med elever i 6.-9. klasse. Aktiviteterne var blevet til i samarbejde med elevrådene på skolerne, hvor vi snakkede om, hvordan eleverne ville sætte fokus på temaet: Hvordan forstår du ensomhed, og hvad kan du gøre for at hjælpe dine klassekammerater med i fællesskabet?

Lounge, avisartikler, ønskebrønd og ansigtsmaling

Før Ungebussen kunne komme ud at køre, var det vigtigt at lytte til de unges ønsker og drømme for Ungebussen. Ideen blev præsenteret for en gruppe unge, der blev inviteret til temøder på Hvalsø Bibliotek. De engagerede unge kom bl.a. fra Det Fælles Elevråd, lokale spejderforeninger og lokale elevråd fra forskellige skoler.

På møderne blev Ungebussens koncept og indhold designet: Loungestemning med musik og hygge, et skriveværksted, en ønskebrønd med mulighed for at “poste” drømme og ønsker, et sted at spille brætspil, ansigtsmaling, noget at spise og drikke. Et sted hvor mange forskellige unge kunne mødes og skabe et fællesskab!

Te-møde i Ungebussen

Projektgruppen mødtes efterfølgende med alle de deltagende skolers elevråd for at sikre, at lokale ønsker og idéer kom frem i lyset. Elevrådene var en central ambassadør i projektet, da de udover at tænke Ungebussen ind i deres egen lokale hverdag, også var værter på dagen, hvor bussen besøgte deres skole.

På de 7 dage, hvor Ungebussen var ude på skolerne, var der stor aktivitet. Der blev skrevet artikler til lokale medier, der blev taget stemningsbilleder til facebook, Instagram og til den kommende ungeudstilling. Det lokale skolekøkken stod for maden, og der blev spillet brætspil, lyttet til musik og malet ansigtsmaling - alle sammen aktiviteter, hvor eleverne var sammen i et fællesskab.

Firkløverskolen i Kr. Sonnerup holdt efterfølgende deres eget ungeevent med mad, spil og hygge.

Hør Mia og Selina fra Kirke Saaby skole fortælle deres tanker om ensomhed og fællesskab, da Ungebussen var på besøg på deres skole. Interviewet er fra P4, Storkøbenhavn. https://www.facebook.com/P4kbh/videos/vb.150119578378030/1530308683692439/?type=2&theater

Læs her, hvad de unge selv skrev om Ungebussen, ensomhed og fællesskab. Alle artiklerne blev bragt som reportager fra Ungebussen i lokale medier: #Ungebussen_lokale medier

Erfaringerne fra Ungebussen

Projekt Ungebussen viste, at det er vigtigt, at de unge er med fra starten i en aktivitet som denne. De skal selv være med til at forme projektet, udvikle idéerne og være ambassadører for selve eventet. De lokale elevråd var sammen med Lejre Ungdomsskole og skolelederne vigtige aktører for at lykkes. Der kom mange spændende idéer og drømme for det gode ungeliv frem i løbet af de dage, Ungebussen var på besøg på skolerne.

Her er noget af det, eleverne drømte om:

Ideer fra Ønskebrønden fra Ungebussen 2017

Alle idéer og ønsker blev givet til de lokale elevråd på alle skolerne. Hensigten var, at de unge selv kunne arbejde videre med idéerne i samarbejde med skolens ledelse, Lejre Ungdomsskole, det lokale foreningsliv og andre lokale aktører.

Som en del af opfølgningen på ungemobiliseringen og Ungebussen mødtes 110 elever på Kirke Saaby Skole til en ”hackaton” i september 2018, hvor de ”hackede” ensomhed og fællesskab og i løbet af dagen genererede over 300 idéer, der endte som 6 konkrete idéer, som alle skulle være med til øge trivslen og fællesskabet for de unge i Kirke Saaby. Læs mere her.

"#Ung i Lejre - her er mit liv" - en udstilling om ungeliv i Lejre

I samarbejde med Lejre Bibliotek & Arkiv blev der i oktober 2017 lavet en udstilling med billeder, indtryk og produkter lavet af de unge selv. Udstillingen hed "#Ung i Lejre - her er mit liv". På udstillingen indgik der også materiale fra Lejre Kommunes børnekulturprogram "Dronten". Borgmester Carsten Rasmussen åbnede udstillingen.

Her kan du se stemningsbilleder fra udstillingen:

2019-05-09T08:36:41+00:00