Samarbejde med foreningslivet – “Alle børn og unge har brug for at være med i fællesskabet”

Alle børn og unge har brug for at være med i fællesskabet i alle de sammenhænge, de færdes i. Inkluderende fritidsaktiviteter er én af vejene til at sikre børn og unges trivsel. Det kan fx være at gå til noget sjovt sammen med andre efter skole eller som frivillig i en forening som hjælpetræner eller juniorleder.

billede af hest på rideskole

I Danmark trives de fleste børn og unge, men der er også en gruppe, som mistrives.

Blandt 11-15-årige har én ud af fem tre eller flere tegn på psykisk mistrivsel, fortalte Sundhedsstyrelsen i 2012.

Samtidig har 30 procent af børn mellem 9 til 16 år haft oplevelser med mistrivsel i deres idrætsforening, opgør Center for Ungdomsstudier i 2015.

Som træner bør du derfor kende årsagerne til, at et barn måske mistrives til træning.

  • Mistrivsel kan f.eks. opstå i forbindelse med mobning, skilsmisse, dødsfald i familien, manglende tro på egne evner eller lavt selvværd.
  • Psykiske vanskeligheder kan handle om længerevarende ensomhed, selvmordstanker, præstationsangst, perfektionisme eller selvskadende adfærd.
  • Depression, angst og spiseforstyrrelser er eksempler på psykiske sygdomme. Desuden har nogle børn og unge ADHD eller autisme. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, mens autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Begge er medfødte og følger én hele livet. Det betyder ikke, at man ikke kan have et godt liv med f.eks. ADHD. Mange udvikler strategier til at kompensere for de udfordringer, de oplever.
  • Børn og unge er ikke lig med deres psykiske vanskelighed eller sygdom. Sårbare børn og er meget mere og andet end deres sårbarhed. Det er vigtigt at huske, at sårbare børn og unge også har masser af ressourcer.

+DIG samarbejder med en række foreninger og kommunale aktører om at sætte fokus på trivsel og fællesskab. Hvis du er med i en forening, der også tager et særligt ansvar for inklusion og for børn og unges trivsel, så hører vi gerne fra dig.

Læs her, hvordan foreninger kan sætte fokus på trivsel og fællesskab:

Brug foreningens hjemmeside til at fortælle, hvordan I tager hensyn til sårbare børn og unge i jeres forening. I kan fx fortælle om foreningens værdier og holdninger til trivsel, om konkrete indsatser for at styrke trivslen eller hvordan I klæder jeres frivillige på til at arbejde med trivsel og fællesskab.

Fortæl fx gerne om ting, I allerede gør eller konkrete aktiviteter, der er målrettet børn og unge, der har brug for en ekstra hånd:

  • “Kontakt foreningens trivselsambassadør og hør mere om, hvilke aktiviteter, der tager et særligt hensyn”
  • “Vi har fokus på trivsel og fællesskab på denne måde…”
  • “Se hvilke aktiviteter, der passer til dig og dit barn, der har særlige behov…”
  • “Læs mere om foreningens værdier her…”

Nogle foreninger har allerede udpeget en trivselsambassadør, der fx kan være et bestyrelsesmedlem, en træner eller en anden frivillig. Trivselsambassadøren fungerer som foreningens kontaktperson i forhold til spørgsmål om trivsel, fællesskab og inklusion.

Trivselsambassadøren har ansvar for at henvise nye medlemmer og deres familie til relevante aktiviteter, der egner sig til et barn eller ung med særlige behov. Med særlige behov menes her fx et skjult handicap som høretab, synsnedsættelse, autisme, ADHD eller andet. Særlige behov kan også være et fysisk handicap, som kræver en særlig hensyntagen eller tilrettelæggelse af den pågældende aktivitet.

Nogle foreninger tilbyder aktiviteter, der er målrettet børn med særlige behov. I Osted Gymnastikforening er forældre gået sammen om at lave et særligt gymnastiktilbud til børn med ADHD og andre diagnoser i alderen 6 til 12 år. Holdet hedder “A-holdet”. Undervisningen er målrettet børn, der har brug for andre typer instruktion og øvelser end på de gængse gymnastikhold. På “A-holdet” er der fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling og på fællesskabet om bevægelse, musik og at have det sjovt.

+DIG-indsatsen tilbyder alle foreninger i Lejre et gratis kursus i at sætte fokus på trivsel og fællesskab gennem et samarbejde med DGI om “Boost Trivslen”. Læs mere her.

Hør Maria Meyer, der er én af initiativtagerne til holdet fortælle om holdet og “Boost Trivslen”-kurserne her.

Som forening kan du være med til at styrke foreningens trivselsarbejde ved at have fokus på et godt forældresamarbejde. Som bestyrelse kan I tage fat på emnet og hjælpe jeres frivillige til at kunne tage de gode snakke med både forældre og børn, der oplever sociale udfordringer i foreningen.

DGI har lavet en række gode råd til dig, der er frivillig i en idrætsforening:

Er du som træner bekymret for et barns trivsel til træning, er det vigtigt, at du reagerer og tager en snak med barnet.

Her følger seks gode råd til din samtale med barnet:

1. Vær konkret og beskrivende

Sig fx ”Jeg har lagt mærke til, at du bliver uvenner med nogle af drengene under træningen.”

2. Vær anerkendende frem for vurderende og dømmende

Sig fx ”Jeg kan høre på dig, at du er frustreret” frem for ”Tror du ikke, du selv er skyld i de konflikter, du har med de andre drenge.”

3. Vis interesse for barnet

Sig fx ”Hvordan har du det her på holdet for tiden?” eller ”Hvordan har du det for tiden?”

4. Vær nysgerrig

Sig fx ”Hvad vil det sige, at det går nogenlunde?” eller ”Hvor længe har du haft det sådan?” eller ”Har du talt med andre om det?”

5. Vær løsningsorienteret

Sig fx ”Hvad kan jeg gøre for at støtte dig i træningen?” eller ”Hvad kunne hjælpe dig til at få det bedre?”

6. Informer evt. barnet om inddragelse af forældre

Sig fx ”Jeg vil gerne snakke med dine forældre om, hvad jeg kan gøre for at hjælpe dig. Hvordan har du det med det?”

Kilde: Psykiatrifonden

2019-05-14T06:29:21+00:00