Vi samarbejder med Mary Fonden om LæseLeg

Frivillige Læseheste, dagtilbudspersonale og biblioteksansatte har været på et gratis kursus med introduktion til Læseleg

Læseleg er et pædagogisk redskab, der gør det let at arbejde med dialogisk læsning. Gennem dialogisk læsning og leg øges børnenes ordforråd, og deres kommunikative kompetencer styrkes.

På kurset deltog omkring 50 kvinder, hvilket var en stor succes. Herunder 14 læseheste, 3 potentielle læseheste, 3 bibliotekarer, 1 sprogkonsulent, 1 indskolingslærer og ca. 30 pædagoger og dagplejere. Konsulent Christina Stær Mygind fra LæseLeg underviste, og vi kom bl.a. igennem følgende på kurset:

  • Baggrund og formål med LæseLeg
  • Børns sprogtilegnelse – det vigtige arbejde med børns sprog
  • Dialogisk oplæsning af billedbøger
  • LæseLeg-metoden

Kurset varede 4 timer og foregik over to dage, for at give så mange som muligt lejlighed til at være med.

Du kan læse mere om LæseLeg på www.laeseleg.dk.

LæseLeg kan også følges på Facebook. https://www.facebook.com/laeseleg/

Spørgsmål til Kari, kulturkonsulent og +DIG-sekretariatsmedarbejder samt Lejre Bibliotek & Arkiv, kan sendes på: kaen@lejre.dk

2019-04-04T07:33:23+00:00