Citater fra Alliancegruppen2019-05-14T06:50:39+00:00

Læs hvad medlemmer af +DIG-Alliancegruppen brænder for og gerne vil opnå med indsatsen

”’Alle børn og unge har brug for nogen at tale med, om det som er svært. Jeg bidrager og deltager i +DIG-alliancen som centerchef i Headspace Roskilde, da vi i Headspace møder mange unge fra Lejre Kommune – og jeg ved, at der er brug for flere gode tiltag, så vi når alle børn og unge, som har det svært.”

Mette Truesen, Centerchef og leder af Headspace Roskilde

”Ingen børn skal føle sig uden for fællesskabet. Jeg er med i + DIG, hvor vi arbejder sammen om, at alle børn kommer med i fællesskabet.
Børn og unge har brug for en god start på livet for at kunne få et godt voksenliv. Jeg har selv prøvet at stå uden for fællesskabet og have det dårligt – det ønsker jeg ikke for andre.”

Burak Ulrik Ulucan, 22 år, formand for +DIG-alliancen og kommunalbestyrelsesmedlem

”Jeg har valgt at være en del af projekt +DIG, fordi jeg synes, vi har et ansvar for hinandens ensomhed. Mit formål med at være med i +DIG er at være et talerør for de unge. Jeg håber, at vi kan være med til at knække koden, og dermed hjælpe flere børn og unge ud af ensomheden og ind i fællesskabet.”

Ida Persson, 17 år og gymnasieelev, medlem af +DIG-alliancen

”Ingen børn eller unge skal have ”ondt i livet”, når de bor i Lejre Kommune. Som mor og politiker i Lejre Kommune er jeg optaget af, at alle vores børn og unge har det godt. At det bliver taget seriøst, og at der er hjælp at hente, hvis livet for en tid er svært og udfordrende. Derfor er jeg stolt af at være en del af +DIG-alliancen, som netop udvikler mulighederne for, at der er hjælp at hente, hvis livet er svært.”

Lotte Greve, kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af +DIG-alliancen

”+DIG-alliancen insisterer på og formår at involvere mange i at bidrage til at skabe stærke fællesskaber for børn og unge. Oplevelsen af, at vi alle har et ansvar og noget at bidrage med er vigtigt. Særligt sætter jeg stor pris på, at alliancen også lykkedes med at involvere børn og unge selv. Ungebussen, film og hackathons giver børn og unge stemmer på nye måder.”

Elsebeth Kirk Muff, projektdirektør i Lejre Kommune, tidligere vicedirektør i SUS (Socialt Udviklingscenter) og medlem af +DIG-alliancen

”Som direktør i Lejre Kommune med ansvar for børn & unge området, er jeg optaget af, at sundhedsplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere og alle andre medarbejdere, som har med børn & unge at gøre, arbejder godt sammen om at støtte børn & unges trivsel og læring. Vi har sammen med forældrene et kæmpe ansvar for børn & unge; og børn & unge har også et medansvar, ikke alene for sig selv men også for, at andre børn & unge har det godt. Vi løfter i fællesskab, og vi løfter derfor også sammen med de andre samarbejdspartnere i +DIG.”

Jan Dehn, tidligere direktør i Lejre Kommune og medlem af +DIG-alliancen

”Jeg tror, jeg blev involveret den dag , jeg snakkede om ensomme børn og unge i Lejre og min bekymring derom. Jeg er særligt optaget af, at alle – både fagpersoner og voksne omkring børn – er opmærksomme på det, og tager det alvorligt. Jeg ved nemlig, at disse børn og unge oftest skjuler det, fordi selvtilliden er i bund, eller de er flove. Det er jo ikke in at føle sig ensom. Jeg håber, at jeg har bidraget med min faglige viden. Og jeg har gjort mit for at tale projektet op, de steder hvor jeg møder folk, enten i professionelle fora, foreninger eller privat.”

Bitten Persson, fællestillidsmand for pædagoger i Lejre Kommune

Alle citater

Gå tilbage til alle de samlede citater …

CITATER

Erhverv, foreninger, frivillige og forældre

Læs hvad der motiverer de frivillige aktører som forældre, foreningsfolk og erhvervsfolk

CITATER

Børnene og de unge

Læs hvad børn og unge selv siger om ensomhed, fællesskab og venskab

CITATER