Om +DIG2019-05-09T13:56:55+00:00
Loading...

Et partnerskab mellem Lejre Kommune, Socialt Udviklingscenter SUS og Helsefonden

Lejre Kommune, Helsefonden og Socialt Udviklingscenter SUS har indgået et partnerskab, for at styrke børn og unges fremtidige liv og trivsel.

Ambitionen er, i et udviklende fællesskab, at komme bagom problemerne med børn og unge, der ikke trives og skabe bedre vilkår for børn og unge, så de får et godt og langt liv.

Vi ønsker at skabe muligheder for, at alle børn og unge skal føle sig set, hørt og som en del af fællesskaberne. Partnerskabet er inspireret af tilgangen Collective Impact, som der er gode erfaringer med at bruge som ramme om indsatser overfor meget komplekse samfundsmæssige problemer i USA og Canada.

Tilgangen anerkender, at løsninger ikke kun skal findes et sted, hos en aktør, eller en sektor, og bruges idag flere steder i verden til at arbejde med og løse komplekse (ofte sociale) problemer.

Partnerskabet med Helsefonden og SUS har en tilsvarende indsats i Helsingør, som hedder “Et Lettere Liv”. Indsatsen i Helsingør har fokus på trivsel og overvægt blandt børn og unge.

udsnit af grafitti fra ungebussen i 2017
Ønskebrønden fra ungebussen i 2017

Fakta om +DIG-indsatsen

  • Vi arbejder ud fra metoden collective impact, som handler om, at flere sektorer skal arbejde sammen om at løse et komplekst socialt problem
  • Indsatsen bygger på, at vi alle kan være med til skabe øget trivsel for børn og unge i Lejre. Vi kan blive bedre til at få øje på de ensomme børn og unge, bedre til at invitere dem med i fællesskabet og bringe deres ressourcer i spil
  • Indsatsen løber over 4 år og samler foreninger, organisationer, erhvervslivet, unge, forældre, skole- og fritidstilbud og engagerede privatpersoner – alle, der har lyst til at engagere sig i at bekæmpe mistrivsel og ensomhed i Lejre
  • Alliancegruppen er initiativets bestyrelse. Arbejdet er finansieret af Helsefonden og understøttes af +DIG sekretariatet og forskere fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Videnscenter for Velfærd følger de initiativer, vi sætter i gang, for at se, om de virker og kan være med til at bryde de negative mønstre af social arv

Ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge i Lejre Kommune

+DIG-indsatsens mål er at øge trivslen og mindske ensomheden blandt alle børn og unge i Lejre Kommune. Vi arbejder med ensomhed som en indgangsvinkel til at igangsætte en bevægelse for øget trivsel og oplevet fællesskab for alle børn og unge.

Langt de fleste børn og unge oplever på et tidspunkt i deres liv at være ensomme. Det kan være i forbindelse med tab af nære relationer eller som følge af skoleskift. Hos en mindre gruppe er ensomheden vedvarende gennem store dele eller hele livet. Det betyder, at ensomhed kan forstås som en oplevet, subjektiv følelse: 

“Ensomhed er den ubehagelige følelse, som opstår, når en persons netværk af sociale relationer er utilstrækkeligt på en væsentlig måde, enten kvantitativt eller kvalitativt.” (Pearlman & Peplau)

Ensomhed kan fx være, når et barn eller en ung ikke føler, at han/hun kan snakke med sine venner eller familie om svære ting. At man ikke føler, at man rigtig har nogen venner. Eller at de relationer, man har i sit netværk, ikke svarer til, hvad man har behov for.

Fra undersøgelser om ensomhed blandt børn og unge, der dækker hele Danmark, ved vi bl.a.:

  • Flere piger end drenge føler sig ofte eller meget ofte ensomme
  • 1-2 elever i hver klasse føler sig ensomme hele tiden
  • Ensomme børn har oftere ondt i hovedet eller maven og er trætte og uoplagte
  • Børn og unge fra ressourcesvage hjem føler sig oftere drillet og isolerede end børn og unge fra ressourcestærke hjem

Se vidensgrundlaget for +DIG-indsatsen her: Vidensgrundlag_+DIG_til Alliancegruppen_version 2.0

Billede af ensom dreng

Se +DIG-visionen nedenfor i det grønne felt, og læs mere om visionen her.


Loading...

+DIG Alliancegruppen

+DIG er et 4-årigt initiativ, som samler foreninger, organisationer, erhvervslivet, unge, forældre, skole- og fritidstilbud og engagerede privatpersoner. Alle, der har lyst til at engagere sig i at bekæmpe mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge. Alliancegruppen er projektets bestyrelse. Arbejdet er finansieret af Helsefonden, understøttes af +DIG sekretariatet, og forskere følger de initiativer, vi sætter i gang, for at se om de virker og kan være med til at bryde negative mønstre af social arv.

Alliancegruppen er indsatsens styrende gruppe og har plads til alle, som har lyst til og mulighed for at gøre en forskel for børn og unge, der står uden for fællesskabet. Vi vil gerne i kontakt med dig, der ved, hvad der virker og måske gerne vil dele en god historie fra virkeligheden. Dine erfaringer kan inspirere andre aktører til at tage ansvar for børn og unge uden for fællesskabet.

Nedenfor kan du finde en liste over Alliancegruppens medlemmere.

LÆS MERE OM ALLIANCEGRUPPEN OG MØD FORMANDEN HER

Alliancegruppen

Anna Helene Mollerup - Chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter SUS

Bitten Persson - Fællestillidsmand for pædagoger i Lejre Kommune

Burak Ulrik Ulucan - Medlem af Udvalget for Kultur & Fritid, Formand for Alliancegruppen

Carsten Rasmussen - Borgmester

Christian Fjeldsted Andersen - Medlem af Udvalget for Kultur & Fritid

Elsebeth Kirk Muff - Tidl. Vicedirektør i SUS, idag Projektdirektør i Lejre Kommune

Frank Spring - Leder, Center for Børn & Læring

Hanne Jervild - Direktør i Helsefonden

Helle Dydensborg - Centerchef, Center for Børn & Læring

Henrik Harboe - Handelsskoleelev

Ida Persson - Gymnasieelev

Inger Marie Vynne - Kommunaldirektør

Kari Haugan Engberg - Projektmedarbejder i +DIG Sekreteriatet og Lejre Bibliotek & Arkiv

Lotte Greve - Medlem af Udvalget for Børn & Ungdom

Lunde Ljungberg - Chef for Lejre Bibliotek og Arkiv

Marianne Lønnee - Konsulent, Center for Børn & Læring

Mette Truesen - Leder af Headspace Roskilde

Pernille Dyrvig - Pædagogisk leder, Lærkereden

Peter Roland Christensen - Næstformand for Alliancegruppen og formand rollespilsforeningen Rollo

Peter Walsøe - Gadespejlene

Sine Jung Gormsen - Projektleder, +DIG Sekretariatet

Søren Dahl-Pedersen - Skolebestyrelsesformand, Kirke Såby Skole

Thomas Bisgaard - Formand for Udvalget for Børn og Ungdom

Trine Nissen - Viceskoleleder på Kirke Hyllinge Skole

Ulla Bang - Områdeleder Rollingen og Hyllinge

Tidligere Alliancemedlemmere:

Charlotte Brink Jensen - tidl. SFO-leder på Osted Skole

Jan Dehn - Direktør for Børn, Unge og Familie

Lasse Møller Hansen - Koordinator i Ungdommens Røde Kors

Marianne Løjesberg - tidl. dagplejeleder, Center for Børn & Læring

Nanna Rasmussen - Borger

Pernille Tolderlund - Sundhedsplejerske

SE HVAD DE SIGER OM +DIG

Partnerskabet