Læseheste i Lejre – frivillige understøtter 2-6-åriges sproglige udvikling

Vil du gerne give en ekstra hånd til små børn og støtte dem i deres videre læring i livet? Frivillige Læseheste læser op for 2-6-årige i Lejres vuggestuer, børnehaver og legestuer i dagplejen.

Vi vil gerne invitere alle, der brænder for at give en ekstra hånd til børn i alderen 2-6 år ved at læse for dem og være med dem. I samarbejde med dagsinstitutionerne og biblioteket vil de frivillige blive klædt på til at komme ud på daginstitutionerne. Vi søger frivillige blandt Lejres borgere: pensionerede pædagoger og lærere og andre, der brænder for børn.

Som ‘læsehest’ får du uddannelse og vejledning i højtlæsning, småbørnslitteratur mm. Du bidrager med det, du har lyst til og mulighed for. Og du bliver en del af et bredt fællesskab på tværs af vores lokalsamfund, som har lyst til at være en ekstra hjælpende hånd for børn og familier, som har brug for sproglig støtte.

Mød Bente, der er én af de frivillige Læseheste, der har været med fra starten. Hun fortæller her, hvorfor hun er frivillig og hvad hun oplever, når hun er ude at læse op for børnene.

2019-04-08T11:19:21+00:00