9 frivillige læseheste, 5 pædagoger/fagpersonale fra forskellige institutioner samt +DIG sekretariatet mødtes på Kr. Hyllinge bibliotek

Alle læseheste har været igang siden opstarten, både børnehaver, vuggestuer og dagpleje erfaringer. God stemning og for de fleste har det været en rigtig positiv oplevelse med mange små, søde og sjove fortællinger fra ’felten’.

Stor forskellighed i afprøvningen

Der er stor forskel på, hvordan det har været gjort. Nogen steder har personalet været med, nogen steder ikke. Nogen steder har læsehesten haft enkelte børn, nogen steder en større flok. Nogen steder de samme børn flere gange, nogen steder forskellige børn løbende. Der er enighed om, at det fungerer bedst med et mindre antal børn, og at det er de samme børn flere gange – udvalgt af personalet. Særligt nævnes stort potentiale med børn med anden etnisk baggrund. Hver uge eller hver 14. dag nævnes som passende samt tidsmæssigt en halv til en hel time med børnene, evt i to hold.

Hjælp til materialer/bøger til de små

Der er også enighed om, at det læsemæssigt har fungeret bedst i børnehavealderen. I vuggestuen er det for nogen en udfordring at finde materialer til de små, som egner sig til at læse og have fokus på ord og bogstaver. Pakken fra biblioteket kunne ikke rigtig bruges her. Efterspørgsel på hjælp fra biblioteket til materialer til den mindste målgruppe. Også lidt praktisk om behov for længere udlån. Det kan håndteres.

Læse -og ikke lege-heste

Der er forskel på, hvor længe børnene holde koncentrationen: de små børn har brug for kortere perioder, hvorved læsehestene kommer igennem flere grupper. De store børn derimod tager gerne en time og har for mange af dem været noget de er begyndt at se frem til. Der var livlig dialog om læsning, fortælling og det levende ord. Enighed om at det er vigtigt at understrege, at indsatsen handler om læseheste, ikke legeheste, men at der er behov for yderligere afprøvning for at ordningen kan finde sine ben, også ift. de mindste –læseheste og personale i samråd. Det er for tidligt for personalet at sige noget om, om de kan mærke og se forskelle hos børnene.

Samarbejde frivillige og personale

Flere læseheste nævner en lille oplevelse af reservation hos personalet – ’hvad skal de egentlig her?’. Det hjælper med dialog og icebreakere, fx har en læsehest bagt kage, som hun havde med. Men der er brug for tydeliggørelse af rammerne og fælles dialog om, hvordan det bedst kan fungere. Det pointeres dog, at det er vigtigt, det ikke bliver stramt styret, der skal være rum til at hvert sted og hver læsehest gør det på deres måde. Men rammer og information til personalet kan styrkes, så læsehestene bliver modtaget og får information om eventuelle ændringer.

Grænser

Nogen læseheste nævner situationer, hvor de har været i tvivl om grænser. En pige vil mærkes på maven, en dreng kysser læsehestens arm mens de læser. Vigtigt at klæde de frivillige på i forhold til dette, men også være åben overfor, at børnene vil være nysgerrige på ord, fysisk kontakt osv.

Næste skridt

Projektet holder sommerferie og starter op igen med at læseheste og institutioner mødes igen d. 30. august kl. 9-10.30 for at planlægge efteråret. Der laves en kommunikationsplan for at styrke projektet og finde flere læseheste og institutioner. Efterspørgslen er der for flere. +DIG sekretariatet tager sammen med Pernille Dyrvig initiativ til at sætte ordningen på dagsordenen i kommunens områder mhp. at fortsætte dialogen om den bedst mulige ramme og samarbejde med de frivillige under ordningen.

Loading...
2019-04-25T08:34:58+00:00