Idéer

Ideer fra Hackaton på Kirke Såby skole september 2018

+DIG indsatsen har løbende inviteret fagpersoner, frivillige ildsjæle, unge og skoleelever til kreative brainstorms om ensomhed, fællesskab og det gode børne- og ungdomsliv i Lejre.

Vi har brainstormet på kick-off’en, inspirationsmøder, temamøder, alliancegruppemøder, mini-konferencer, fokusgrupper og arbejdsmøder.

Nogle af de idéer, der er kommet frem på disse møder er blevet ført ud i livet, mens andre idéer venter på, at nogle griber dem…

 • “Fortæl “de ensommes” egne historier og veje ud af ensomheden, via film, casehistorier mv. og formidle det bredt ud. Fx. kan det anvendes til undervisning.”
 • “Stil mere viden til rådighed til foreninger om, hvordan de i aktiviteter med børn kan forebygge, at børn udelukkes af andre børn.”
 • “Skab en platform, hvor unge selv bidrager med idéer til tiltag – fx. på Lejre.dk”
 • “Sæt mental sundhed og trivsel på skoleskemaet for alle. Fokus på relationskabelse kræver træning og kompetencer ligesom matematik.”
 • “Lav en camp for alle unge på tværs af skoler i Lejre sammen med foreninger og virksomheder.”
 • “Skab uformelle væresteder eller rådgivninger i lokalmiljøet for børn og unge efter skole. Inspireret af fx Ventilen, måske i samarbejde med foreninger.”
 • “Lav et tilbud til ensomme børn/unge, hvor man kan tale med nogen (gerne andre unge) anonymt. Det kunne drives som frivillig rådgivning med lokale kræfter.”
 • “Lav en fællesskabsuddannelse – for forældre, lærere, pædagoger og børn og unge. Med fokus på både at kunne få og give til fællesskaberne.”
 • “Foreninger skal arbejde med bedre modtagelse og fastholdelse af udsatte børn og unge – både som deltagere og som frivillige.”
 • “Lav fodboldturneringer med blandede hold på tværs af skoler, så børn og unge lærer hinanden at kende på tværs af skoler og byer.”

Her kan du se en liste over aktiviteter, der er gennemført som en del af +DIG-indsatsen. Du kan bl.a. læse mere om Ungebussen, Læseheste, VIVE-trivselsmåling, Boost Trivslen og Hackaton på andre sider.

 • Film med børn og unge om ensomhed og fællesskab
 • Kunstprojekter på Osted Skole og Trællerupskolen
 • Ungemøder – uformelle møder med frivillige, engagerede unge
 • Elevrådsmøder – faste møder med alle elevråd om realisering af Ungebussen og andre aktiviteter
 • Ungebussen – en mobil ungefestival på alle skoler
 • Ungeudstilling – “#Ung i Lejre – her er mit liv” med de unges egne produkter og værker
 • Læseheste – frivillige læser op i daginstitutioner og dagpleje
 • Hackaton på Kirke Saaby skole – en kreativ idéudviklingsproces med fokus på at skabe nye aktiviteter for unge
 • Foreningsaften om inklusion af børn og unge med handicap i foreningslivet
 • Nytårskur for alle aktører og samarbejdspartnere
 • Boost Trivslen-uddannelse af foreninger og frivillige i samarbejde med DGI
 • “Læseleg” uddannelsesdage for frivillige, personale og bibliotekarer i samarbejde med Mary Fonden
 • VIVE-trivselsmåling– en spørgeskemaundersøgelse om trivsel for alle 5.-8.-klasser i Lejre Kommune
 • Konference med skoler, skolebestyrelser og forældrebestyrelser (og områdebestyrelser) i dagtilbud
 • Oplæg på første Collective Impact-konference i Danmark i september 2017
 • Online trivselskatalog – “trivselilejre.dk” med erfaringer fra trivselsindsatser i hele Lejre Kommune
KONTAKT OS HER
2019-05-09T14:30:19+00:00