I Værktøjskassen finder du inspiration til hvordan du kan engagere dig i +DIG og gøre en forskel for børn og unge, der står uden for fællesskabet

+DIG-indsatsen samarbejder med mange forskellige aktører om at sætte fokus på trivsel og fællesskab for alle børn og unge i Lejre Kommune. Her kan du se, hvordan du selv kan tage ansvar som forælder, som frivillig, som fagperson eller som en anden aktør i lokalsamfundet.

Hvis du er forælder til et barn, som oplever at stå uden for fællesskabet i fritiden og har lyst til at prøve noget nyt, kan du tage kontakt til lokale foreninger, som har aktiviteter for børn og unge. +DIG samarbejder med en række foreninger i Lejre, som har fokus på trivsel og inklusion for alle børn og unge.

Boblberg.dk kan du hjælpe dit barn med at søge efter andre børn og unge, der deler interesserer med ham/hende og fx lede efter en træningsmakker til specifikke fritidsaktiviteter.

Har du og dit barn brug for rådgivning, kan I fx kontakte Headspace i Roskilde. Headspace er et gratis og anonymt rådgivningstilbud, som hjælper unge i alderen 12-25 ved at yde støtte til at tackle problemer som mobning, ensomhed, økonomi, skoletræthed, kropsbillede, depression, kæresteforholdsproblemer, angst og meget andet.

Hvis du allerede er frivillig i en forening, kan du være med til at sætte fokus på trivsel og inklusion i din forening.

Det kan være svært at se, når børn og unge har ondt i selvværdet og ikke trives. Derfor samarbejder +DIG med DGI Midt- og Vestsjælland om kurser i at booste trivslen i foreningerne.

Når børnene trives, skabes et bedre foreningsmiljø for både børn og voksne. Trivsel handler om, at børnene har det godt og sjovt sammen på holdet og på aktiviteten, og at alle deltager aktivt. Du kan finde tips og idéer til at sætte fokus på trivsel og fællesskab her.

Hvis du er medarbejder i Lejre Kommune, fx som lærer eller pædagog, er du allerede en aktør i trivselsarbejdet. Kerneopgaven Trivsel & Læring er formuleret på denne måde:

”Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. Børn og unge i Lejre Kommune skal opleve tydelige voksne, der skaber gode rammer for læring og sikrer, at børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt. Formålet er, at hvert enkelt barn og ung trives og lærer så meget, som hun eller han kan – og fastholder lysten til at deltage i fællesskaber, være nysgerrig, og lære nyt hele livet. Målgruppen er alle børn og unge i Lejre Kommune. Forældre og fagprofessionelle har et ansvar for børns og unges trivsel og læring. Børn og unge har også et medansvar, ikke alene for sig selv, men også for, at andre børn og unge har det godt.”

I onlinekataloget trivselilejre.dk kan du se eksempler på, hvordan daginstitutioner, skoler og SFO’er i Lejre Kommune sætter fokus på trivsel og fællesskab gennem konkrete indsatser.

hånd med et blad i hånden Bor du i Lejre og har du lyst til at være med til at øge trivslen for alle børn og unge og sikre, at ingen oplever at stå uden for fællesskabet? Så kan du fx melde dig som frivillig Læsehest, hvis du brænder for bøger og højtlæsning for små børn i Lejres daginstitutioner. Vi har pt. 15 frivillige Læseheste, som alle er med til gøre en positiv forskel for 2-6-åriges sproglige udvikling.

Du kan læse mere om Læsehestene her.

+DIG samarbejder også med Aktivitetscentrene i Lejre Kommune om at skabe nye relationer mellem unge og ældre, som mødes om alt fra strikning til fisketure. Kontakt +DIG Sekretariatet, hvis du vil høre mere om dette samarbejde.

2019-05-01T06:52:38+00:00