Hackaton – skolebørn hacker sig ind i fællesskabet

Unge mennesker i Lejre efterspørger mødesteder, aktiviteter på tværs af klasser og på tværs af skolerne. Hvordan får de hacket sig ind på de sociale fælleskaber? Hvad der skal til for at engagere og motivere unge til selv at handle på udfordringerne? Hvordan kan de selv være med til at skabe flere ungefællesskaber og -aktiviteter på tværs af Lejre Kommune? Omdrejningspunktet for Hackaton vil være de unges eget engagement i at imødegå udfordringerne.

Alt-tekst kommer ind her …

Hackaton på Kirke Såby Skole

Den 14. september 2018 var skolens 6.-9- klasser med til at finde på ideer til aktiviteter for mere sammenhold og fællesskab på tværs af klasser og skoler. Lars AP fra Fucking Flink var på besøg, og dagen bestod af både foredrag, ideudvikling og workshops.

Lars AP var inviteret til at være den gennemgående facilitator på dagen og introducere de unge til at arbejde med at generere ideer. Herunder gav han sit bud på nogle grundregler for kreativ idegenerering.

De 5 grundregler var følgende:

  • Ingen kritik: Skyd ikke hinandens ideer ned. Vi skal lytte til hinandens ideer, også selvom man ikke selv synes det er en god ide
  • ”Ja og…”: Giv den anden mulighed for at fortælle mere om sin ide. Vis, at du gerne vil høre mere om ideen!
  • Mange (ikke nødvendigvis gode) ideer: Kom med alle dine ideer! Gode og mindre gode – vi skal have så mange ideer ud som muligt.
  • Se fra nye vinkler: Se på ideerne fra nye vinkler og udvikl dem til noget endnu bedre
  • Gør det store småt og det mindre stort – Nogle små ideer kan gøre en stor forskel, og nogle af de store ideer kan ofte nedskaleres og gøres mere overskuelige

Efter oplægget om kreativitet og idegenerering, skulle eleverne deltage i en workshop om idéudvikling, som gik ud på, at eleverne to og to skulle snakke om ideer til aktiviteter for sammenhold og fællesskab. De skulle udfylde et ark med balloner, hvor hver ballon var et svar på en ide, hvad den gik ud på, hvordan den foregik og hvor tit den skulle foregå. Herefter skulle eleverne præsentere deres ideer for hinanden, og der blev stemt om ideerne. Det endte med omkring 300 ideer – alt fra taco-tirsdag og saftevandsfest til brugt-tøj-cafe og chokoladesmagning. De ideer som fik flest stemmer blev der arbejdet videre med, og man udfyldte en plakat med så meget info som muligt om sin ide. Herefter blev der lavet en udstilling med de udvalgte ideer, og de blev overdraget en ad gangen til elevrådet. Ideerne som fik flest stemmer og som man valgte at gå videre med var:

Dagen blev afsluttet med pizza-spisning, hvor der blev leveret 80 pizzaer til skolen. Dét var en succes!

Ideer fra Hackaton på Kirke Såby skole september 2018
2019-04-02T08:17:34+00:00