Vil du booste trivslen i din forening?

+DIG tilbyder kursus i trivsel til jeres forening

to piger der laver gymnastik

I december inviterede +DIG sammen med Osted Gymnastikforening og forældrenetværket ”Børn med særlige behov” til en inspirationsaften under overskriften ”Alle børn og unge har brug for at være med i fællesskabet”. Her satte vi fokus på trivsel for børn og unge i foreningslivet i Lejre. Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) fortalte om deres erfaringer med inklusion af børn og unge med handicap i foreningslivet.

Derudover tilbød +DIG i marts og september alle interesserede foreninger et kursus, som giver redskaber til at sætte trivsel på dagsordenen. Formålet med kurset er at klæde foreningsfrivillige på, til at være ambassadører for foreningens trivselsarbejde, til gavn for både nuværende og kommende medlemmere og trænere.

Er du i bestyrelsen eller træner for børn og unge, og vil du være med til at øge trivslen for jeres medlemmer og jeres frivillige, så er kurset lige noget for dig! meld dig til!

Kurset indeholder bl.a. faglig viden om:

 • Faglig viden om sårbare børn og unge
 • Redskaber til at identificere, italesætte og håndtere bekymring og mistrivsel
 • Guide i at skabe succesoplevelser, øget selvværd og oplevet inklusion
 • Tips til bedre samarbejde og dialog med forældre og børn
 • Værktøjer til at arbejde med det positive selvbillede.

Hvis du vil vide mere om tilbuddet, så kontakt Sine Jung Gormsen, +DIG-sekretariatet, ved at skrive til sjgo@lejre.dk

Læs mere om Boost Trivslen her – bl.a. er kurset Boost Trivslen et samarbejde mellem DGI og Psykiatrifonden

https://mimer.dgi.dk/offentlig/37EB45D8-006

Læs mere om kurset den 27. april

Den 27. april 2019 var der Boost Trivslen kursus i Domus Felix. Veronika og Simon fra DGI , som har undervist i Boost Trivslen i 4 år, var med som undervisere, og det blev til en dag, hvor mange problemstillinger blev vendt og snakket aktivt om i plenum. Det, som især blev efterspurgt var inspiration til at få alle med på et hold, hvor der er mange forskellige børn og unge. Der blev efterspurgt flere redskaber til de forskellige situationer, der kan opstå i en forening, på et hold, til spejder osv, og der blev snakket værktøjer til inklusion.

Underviserne kom bl.a. ind på:

 • Sårbarhed blandt børn og unge og tegn herpå
 • Øvelser om, hvornår man bø dele sin bekymring omkring barnet med hhv. træner, forælder og leder
 • Mental sundhed
 • Den gode snak – både med børnene og med forældrene
 • Selvværd vs. selvtillid
 • Positivt og negativt selvbillede
 • Anerkendelsestrappen – hvordan man anerkender og ser et barn, fra det træder ind i rummet

På kurset blev der bl.a. arbejdet med top 10 listen over fokusområder, som træneren bør have fokus på. I forbindelse med oplægget var der en case-øvelse, hvor deltagerne blev opdelt på hold og skulle vælge en case mellem tre forskellige cases.

Der var cases om bl.a. en dreng med ADHD, en vanskelig pigedynamik og en, der er introvert. Herefter skulle man diskutere i grupper, hvordan man ville gribe det enkelte dilemma an, og bruge top 10 listen fra Universal Design of Learning.

Der blev også brugt nogle af begreberne fra den gode snak med barnet og forældrene, hvor det var vigtigt at huske børnene, deres baggrund og hvad de går igennem i forbindelse med den enkelte situation.

Det blev en spændende dag, hvor deltagerne både kom ind på, hvordan de ville bruge de visuelle redskaber, tydelig struktur og stationsaktiviteter, hvor man træner mange forskellige færdigheder og øvelser, og ved at organisere sig i mindre grupper sætter mere fokus på det enkelte barns læring og behov.

Alt i alt var det en lærerig og spændende dag med alt hvad den bød på.

PP af programmet for kurset Boost trivslen
2019-05-08T08:30:19+00:00