Alliancen2019-04-23T07:20:04+00:00
Loading...

Alliancen

Alliancegruppen er det styrende netværk i +DIG. Alliancegruppen er ansvarlig for den løbende udvikling af og fremdrift i initiativet +DIG. Alliancegruppen har ansvaret for initiativets indholdsmæssige del og beslutter og former de aktiviteter, som +DIG udgøres af.

Alliancegruppen har konstitueret sig med en formand og næstformand, som udgør formandsskabet for initiativet. Formandsskabet er med til at tegne initiativet udadtil og kan mellem møderne træffe beslutninger på Alliancegruppens vegne. Alliancegruppen er selvsupplerende og består i dag af medlemmer, der har været med fra begyndelsen og medlemmer, der er kommet til med tiden.

Gruppens medlemmer består af kommunale ledere og andre ressourcepersoner på børneområdet, frivillige fra foreningslivet og understøttes af +DIG-sekretariatet.

+DIG aktiverer, inddrager og omfatter en række aktører fra forskellige sektorer, som enten er i berøring med problemstillingen eller besidder ressourcer og kompetencer, som kan medvirke til udvikling af løsninger. Det samlede initiativ består af alle disse aktører, hvis bidrag løbende vil være med til at forme initiativet.

Burak Ulrik Ulucan er formand for Alliancegruppen. Han er 22 år og medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune.

Hør Burak fortælle om sit engagement i indsatsen her:

Indlæg og spots

Søg mere specifikt i søgebjælken øverst til højre på hjemmesiden.

9 frivillige læseheste, 5 pædagoger/fagpersonale fra forskellige institutioner samt +DIG sekretariatet mødtes på Kr. Hyllinge bibliotek

3. september 2018|Tags: , , , |

Alle læseheste har været igang siden opstarten, både børnehaver, vuggestuer og dagpleje erfaringer. God stemning og for de fleste har det været en rigtig positiv oplevelse med mange små, søde og sjove fortællinger fra [...]

Load More Posts